Galeria Projektu Gdańska MP

Gdańska Mapa Porządku

Mapa Porządku Miasta Gdańska została opracowana jako samodzielna aplikacja internetowa i mobilna bazująca na zasobach danych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Celem opracowania i udostępnienia do użytku publicznego aplikacji Mapa Porządku jest chęć zwiększenia efektywności działań zmierzających do utrzymania czystości i ładu na obszarze miasta Gdańska poprzez usprawnienie przepływu informacji pomiędzy jednostkami administracyjnymi Miasta oraz właścicielami i zarządcami określonych terenów, a także aktywizacja mieszkańców naszego miasta poprzez umożliwienie im łatwego przekazywania informacji o lokalizacji i szczegółach zauważonych nieprawidłowości.

Klient

Urząd Miasta Gdańsk, Wydział Gospodarki Komunalnej

Technologia

HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, Platformy mobilne Google Android oraz Apple iOS

Link do portalu:

http://mapa.gdansk.gda.pl/mp/app/splash